ย่างพระบาทที่ยาตรา ผลพลอยได้จากหญ้าแฝก

รากหญ้าแฝก นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และนำไปปลูก เพื่อเป็นปราการป้องกันการชะล้างหน้าดินแล้ว ยังสามารถนำส่วนอื่นๆ ของแฝก ไปใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น กลุ่มแฝกหลวง ของกลุ่มแม่บ้านที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ร้านน้องกอหญ้า ขายหญ้าแฝก และ รับปลูกหญ้าแฝก ทั่วไทย พร้อมบริการจัดส่งฟรี ถ้าเข้าเงื่อนไข

“ย่างพระบาทที่ยาตรา” หญ้าแฝกแก้ดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักถึงการสูญเสียหน้าดินที่มีประโยชน์ ต่อการเพาะปลูก จึงทรงพยายามหาทางแก้ไข โดยได้ทรงศึกษาถึงศักยภาพของ “หญ้าแฝก” พืชมหัศจรรย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษป้องกัน การชะล้างพังทลายของดิน และยังสามารถรักษาความชุ่มชื้นใต้ดินไว้ได้ ติดตามจากสารคดี ชุดย่างพระบาทที่ยาตรา

ร้านน้องกอหญ้า ขายหญ้าแฝก และ รับปลูกหญ้าแฝก ทั่วไทย พร้อมบริการจัดส่งฟรี ถ้าเข้าเงื่อนไข

หญ้าแฝก ต้นหญ้าของพ่อ

หญ้าแฝก ต้นหญ้าของพ่อ

ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม…”
เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงครองราชย์ ๖๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ และจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๐ เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

ปลูกหญ้าแฝก ฟื้นฟูดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน

ปลูกหญ้าแฝก ฟื้นฟูดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน

ร้านน้องกอหญ้า ขายหญ้าแฝก และ รับปลูกหญ้าแฝก ทั่วไทย พร้อมบริการจัดส่งฟรี ถ้าเข้าเงื่อนไข

เนรมิตดินดีด้วย “หญ้าแฝก”

เมื่อปี 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มีพระราชดำรัสให้นำหญ้าแฝกมาปลูกทดลองเพื่อพัฒนาดินดานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นการแก้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์อย่างได้ผล และองค์ความรู้ดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรทั่วประเทศ

ประเภทของหญ้าแฝก มี 2 ประเภท คือ หญ้าแฝกลุ่ม กับ หญ้าแฝกดอน

ประเภทของหญ้าแฝก มี  2 ประเภท คือ หญ้าแฝกลุ่ม กับ หญ้าแฝกดอน

บรรยาย ประเภทของหญ้าแฝก โดยวิทยากรที่ ศูนย์ประสานงานโครงการในพระราชดำริเพื่อความมั่นคง ศปร.ศบท

พึ่งรู้ว่า หญ้าแฝก มีประโยชน์เยอะมาก

พึ่งรู้ว่า หญ้าแฝก มีประโยชน์เยอะมาก

หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ อุ้มน้ำฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ทุกส่วนของลำต้นเกษตรกรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ด้วยคุณประโยชน์ที่หลากหลายคุณผล มีศรี หมอดินอาสาประจำอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลหมอดินดีเด่นประดับประเทศปี 2554 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก ว่า หญ้าแฝกยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านปศุสัตว์ได้ด้วย เรียกได้ว่า สารพัดประโยชน์จริงๆ โดยใช้ ใบหญ้าแฝกเป็นวัสดุรองพื้นคอกสัตว์หรือในโรงเรือน อาจดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่มีความแตกต่างจากการใช้เศษหญ้าหรือฟางข้าวทั่วไป คือ หญ้าแฝกเป็นสมุนไพร ความหอมจากกลิ่นใบหญ้าแฝกช่วยต้านทานโรค ป้องกันไรและเห็บต่างๆมารบกวนสัตว์ สร้างความอบอุ่นอย่างดี ใช้ได้ทั้งการเลี้ยงสุกร เลี้ยงโค-กระบือ และสัตว์ปีกทุกชนิด

เรา ขายหญ้าแฝก พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศนะจ๊ะ