หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์

การชะล้างพังทลายของหน้าดิน เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีพระราชดำริให้นำ ”หญ้าแฝก” มาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

“ทุกคนควรจะได้สนใจ สังเกต ศึกษาเรื่องราวบุคคลและสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมและเกี่ยวข้องกับตัวเองให้มาก อย่าละเลยหรือมองข้ามแม้แต่สิ่งเล็กน้อย เช่น ต้นหญ้า ซึ่งถ้าศึกษาพิจารณาให้ดีก็จะเกิดปัญญาได้ หญ้านั้น มีทั้งหญ้าที่เป็นวัชพืช ซึ่งเป็นโทษ และหญ้าที่มีคุณอย่างหญ้าแฝก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะมีรากที่หยั่งลึกและแผ่กระจายลงไปตรงๆ ทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคง และมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนา ทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี…”

ใจความตอนหนึ่งของ พระบรมราโชวาท ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2540 แสดงให้เห็นถึงความใส่พระราชหฤทัยในสิ่งที่อยู่รอบๆ พระองค์ ไม่เว้นแม้แต่พืชอย่างหญ้าแฝก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ ทำการศึกษา ทดลอง และดำเนินการปลูกหญ้าแฝก

เมื่อศึกษาก็จะพบว่า คุณสมบัติของหญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืชที่มีระบบรากลึก แผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ เป็นแผงเหมือนกำแพง ช่วยกรองตะกอนดิน และรักษาหน้าดินได้ดี จึงควรนำมาทดลองปลูก เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และการปลูกต้องปลูกตามลักษณะของภูมิประเทศ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้นำมาทดลองปลูก มีการต่อยอดพัฒนาเทคนิควิธีการปลูกหญ้าแฝก และอบรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ต่อมาได้มีการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ โดยการปลูกในพื้นที่ต่างๆ ที่มีปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลาย ของดิน และช่วยประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาอีก

โครงการหญ้าแฝก ตามพระราชดำริ เป็นทฤษฎีป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดิน และคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เป็นการสร้างความสมดุลให้กับป่าไม้ ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธาร ทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศที่โด่งดังไปทั่วโลก

จนเมื่อปี 2536 IECA ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล International Erosion Control Association’s International Merit Award แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในปีเดียวกันนี้ ธนาคารโลกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “รากหญ้าแฝกชุบสำริด” เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะ นักอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ “หญ้าแฝก”

ปัจจุบัน หญ้าแฝกทำหน้าที่เสมือนกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ช่วยพลิกฟื้นสู่ความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สมตามพระราชประสงค์

ร้านน้องกอหญ้า ขายหญ้าแฝก และ รับปลูกหญ้าแฝก ทั่วไทย พร้อมบริการจัดส่งฟรี ถ้าเข้าเงื่อนไข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *