การแก้ปัญหาดินดานด้วยการปลูกหญ้าแฝก

สนใจสอบถามเรื่องหญ้าแฝกกับเราได้ตลอดเวลา เพราะเราเป็นคน ขายหญ้าแฝก โดยเฉพาะ

การเสื่อมโทรมและการพังทลายของดินเกิดจากปัจจัยหลายประการ นับตั้งแต่การถูกกัดเซาะของผิวหน้าดินจากฝนที่ตกลงมา หรือน้ำที่ไหลบ่าเป็นจำนวนมากจนทำให้หน้าดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์  น้ำฝนและน้ำที่ไหลบ่าจะก่อให้เกิดปัญหาดินพังทลาย สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตรกรรมทำให้ผลผลิตลดลง แม้จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับปริมาณน้ำฝนมากเพียงพอตลอดช่วงการเพาะปลูกก็ตาม ที่สำคัญทำให้พื้นดินไม่สามารถเก็บกักน้ำฝนได้เต็มที่เนื่องจากไม่มีสิ่งใดมาชะลอกั้นไว้ นอกจากจะทำให้เกิดการพังทลายของหน้าดินแล้ว ยังทำให้พื้นดินขาดความชุ่มชื้นไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ในผืนดินได้

ดินดาน คือ ชั้นดินรวมทั้งอินทรียวัตถุต่าง ๆ ในดินที่เกิดการสะสมตัวจนอัดแน่น    ดินที่มีการบดทับอัดแน่นเป็นระยะเวลานานหลาย ๆ ปีนั้น ความโปร่งพรุนของดินก็จะลดน้อยลงจนเกิดเป็นชั้นดินดานหรือเป็นชั้นดินที่มีสารเชื่อมอนุภาคของดินมาจับตัวกันแน่นทึบและแข็ง เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช ตลอดจนการไหลผ่านของน้ำและอากาศ เกิดปัญหาในการเพาะปลูกตามมา คือ น้ำจะซึมลงไปในดินชั้นล่างได้น้อยลง ขณะเดียวกันในหน้าแล้งดินดานจะกั้นไม่ให้ความชื้นที่อยู่ด้านล่างผ่านขึ้นมายังรากพืช ทำให้พืชขาดน้ำและอากาศ ยืนต้นตายในที่สุด

ฉะนั้นจึงมีความสำคัญสำหรับดินที่เป็นดินดานในการปรับสภาพดิน ก่อนการใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูก อย่างในโครงการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี และตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี โดยการปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวขนานความลาดเทในดินที่เสื่อมโทรมจากการถูกชะล้างของผิวหน้าดิน จนกระทั่งเกิดความแห้งแล้งและมีผิวหน้าดินแข็ง ขาดพืชพรรณธรรมชาติปกคลุม การปลูกหญ้าแฝกแบบนี้จะช่วยชะลอความเร็วของน้ำไหลบ่า ทำให้น้ำซึมลงดินได้ลึกเกิดความชุ่มชื้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ในเวลาต่อมาหรือที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ซึ่งมีทรายแข็ง ดินเหนียว หินปูนและแร่ธาตุต่าง ๆ

รวมตัวกันเป็นแผ่นแข็งคล้ายหิน ยากที่พืชชั้น สูงจะเจริญเติบโต เมื่อทำการปลูกหญ้าแฝกในดินดานพบว่า รากหญ้าแฝกสามารถหยั่งลึกลงไปในเนื้อดินดานทำให้ดินแตกร่วนขึ้น สำหรับหน้าดินจะมีความชื้นเพิ่มขึ้นในแนวของหญ้าแฝกสามารถปลูกพันธุ์ไม้ได้หลายชนิด เช่น กระถินเทพา สะเดา ประดู่ ฯลฯ เมื่อมีการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผลรากของหญ้าแฝกสามารถหยั่งลงในดินดาน เป็นการสลายดินล่วงหน้าก่อนที่รากไม้ผลจะหยั่งลึกลงไปถึง

หญ้าแฝก มีด้วยกัน 2 สายพันธุ์ คือ หญ้าแฝกดอนและหญ้าแฝกหอม เป็นพืชที่มีอายุ ได้หลายปี ขึ้นเป็นกอแน่น มีใบรูปขอบขนานแคบปลายสอบแหลมยาว 35-80 เซนติเมตร มีส่วนกว้างประมาณ 5-9 มิลลิเมตร สามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งแบบไม่อาศัยเพศ โดยการแตกหน่อจากส่วนลำต้นใต้ดินหรือแบบอาศัยเพศโดยการให้ดอกและเมล็ดได้เช่นกัน ช่อดอกที่พบในประเทศไทยสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร แต่การขยายพันธุ์โดยดอกและเมล็ดเป็นไปค่อนข้างยาก หญ้าแฝกจึงไม่ใช่วัชพืชเช่นหญ้าคา

ปกติหญ้าแฝกจะมีการขยายพันธุ์ที่ได้ผลรวดเร็วโดยการแตกหน่อจากลำต้นใต้ดิน นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า หญ้าแฝกในบางโอกาสสามารถแตกแขนงและรากออกในส่วนของก้านช่อดอกได้ เมื่อแขนงดังกล่าวมีการเจริญเติบโตจะเพิ่มน้ำหนักมากขึ้น ทำให้หญ้าแฝกโน้มลงดินและสามารถเจริญเติบโตเป็นกอหญ้าแฝกใหม่ได้อีกด้วย.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *