การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลุ่มน้ำ

ในสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำ ประกอบไปด้วย พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำซึ่งพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่
มักมีปัญหาเกี่ยวกับ การสูญเสียดิน และมีการไหลบ่าของน้ำฝน ดังนั้นการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน
และความชุ่มชื้นในดิน จึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและ
ต้นทุนต่ำ เกษตรกรสามารถทำได้เอง

หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากยาว หยั่งลึก แพร่กระจายเป็นลักษณะตาข่ายลงไปในดินอายุยืน
และไม่ต้องดูแลมาก สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ก่อนนำไปปลูกควรมีการขยายพันธุ์
หญ้าแฝกเพื่อเพิ่มปริมาณกล้าหญ้าแฝก เช่น การเพาะชำในถุงพลาสติก การเพาะชำแบบใช้ถาดหลุม
การเพาะชำแบบแผง การเพาะชำในแปลงขนาดเล็ก และ การเพาะชำในแปลงขนาดใหญ่

รูปแบบการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลุ่มน้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำและกลางน้ำ การปลูกหญ้าแฝก
ก็จะปลูกแทน คันดินเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ปลูกเพื่อควบคุมร่องน้ำ และการกระจายของน้ำ และปลูกในพื้นที่เกษตรเช่น สวนไม้ผลเพื่อรักษาความชุ่มชื้น และปลูกร่วมในแปลงพืชไร่

สำหรับพื้นที่ปลายน้ำการปลูกเพื่อลดการพังทลายของ ตลิ่ง คลอง หรือสระน้ำ ตลอดจน
เส้นทางลำเลียงต่าง ๆ

เรา ขายหญ้าแฝก ให้คุณในราคาถูก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *