ที่ตั้งร้าน

ร้านน้องกอหญ้า ขายหญ้าแฝก ตั้งอยู่ที่ 

82/2 บ้านเจี่ย หมู่ที่ 6 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33130 โทรศัพท์ 099-762-9909, 080-405-3796

ตามแผนที่นี้นะครับ

แผนที่ร้าน